top of page
EM TRANSPARENT (5).png

ETERNITY MODEL 

Eternity Model çatısı altında,

9 Element Teorisi ile ele alınan

"Yaşam Deneyim Programı"

2024 - Ocak ayında tekrar başlıyor.

Ayrıntılar için tıklayınız...

Eternity Model - Sonsuzluğun Sonsuzluğu

* İlk Yazıt satışı www.amazon.com.tr üzerinden yapılmaktadır.
Books

Eternity Model

Yaşam halen gizemini korumaktadır. Yaşamı anlamak için çıktığım uzun yolculukta, ilk durağım "Eternity Model - Sonsuzluğun Sonsuzluğu" oldu. Çıktığım bu yolculukta amacım bilimin gerçekliğini, felsefenin düşünceleri ve inanç sistemlerinin söylemleri ile birlikte tek bir çatı altında toplamaktı. 

Eternity Model adlı İlk Yazıt altı bölümden oluşmaktadır. Sırasıyla bu bölümler; Yaratılış, Varoluş, Tekil Sistem, Yaşam Pusulası, 5. Boyut - Enerji ve Son Söz. Yaratılış bölümünde alışılagelmiş yaratılış fikrine farklı bir gözle baktım ve elementer bir teoriyle anlattım. Kendi sistem algıma göre yaratılışı tanımladığım 9 Element Teorisi'ni Eternity Model çatısı altında ele aldığım tüm bölümlerde ana yapı olarak kullandım. Varoluş bölümünde varlık ve yokluk ikilemini, evrim ve devrim tanımları ile ele aldım.Tekil Sistem'de ise var olan tüm yapıyı, sistem algısıyla tek bir çatı altında tanımladım.Yaşam Pusulası, yaşam yolculuğunda kullanabileceğimiz yol gösterici ve tanımlayıcı bir araç oldu. 5. Boyut olan enerji boyutunu 9 Element Teorisi ile dokuz ayrı boyutta açtım. Buna üç uzay, altı zaman boyutunu da ekleyerek yaşamı onsekiz boyutta katmansal ve içiçe geçmiş örüntüsüyle inceledim. 

 

İlk Yazıt'ta açıklamaya çalıştığım Eternity Model'in, yaşamın tüm katmanlarında kendini tekrarladığını gözlemleme fırsatım oldu. Bana göre Eternity Model, yaşamın gerçek bir modeli olup, "Her Şeyin Kuramı" olabilecek bir yapıdadır. Tabiki bu söylem benimle sınırlı olup, siz değerli okuyucularım ve üstadların söylemleri ile ancak bu durum gerçeklik kazanabilir, 

Öncelikle var olan her gerçekliğin bir yaşam formu olduğunu, canlı olduğunu belirtmek isterim. Var olan her bilgi veya inanç dahi her şey yaşamdır, yaşamın bir formudur. Gerçek, yaşamın tüm katmanlarda oluş halidir. Bu halleri "İlk Yazıt"ta 

9 Element Teorisi ile onsekiz boyutta tanımladım. Niyetim bu boyutları ileriki yazıtlarımda daha ayrıntılı olarak açıklamaktır. 

Dr. Can Zinneha

In The Press
Bio

Can Zinneha

1966 Antakya doğumlu Can Zinneha, ilk, orta ve Lise öğrenimini Antakya’da aldı.

9 Eylül Tıp Fakültesininden 1991 yılında Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 1991 - 2005 yılları arasında Şırnak ili Silopi ilçesinde pratisyen hekim olarak çalıştı. 2007 yılında Gazi Üniversitesinde Akupunktur eğitimini tamamlayarak, Akupunktur alanında çalışmaya başladı. 2008 - 2015 yılları arasında Koçluk, NLP, Hipnoterapi ve Psikoterapi alanında birçok eğitim aldı. Günümüz çağdaş tıbbı ile kadim tıp yaklaşımları alanında uzun yıllar çalıştı. Doğu ve batı tıp anlayışlarını şu anın gerçekliğinde değerlendirmesi sonucu yeni bir yaşam modeli geliştirdi. Bu modelde yaşam üzerine mevcut olan tüm bilgiyi tek bir çatı altında topladı. Bilginin üç kaynağı olan felsefe, din ve bilimi birleştirme çabası sonucunda Eternity Model adıyla yeni bir yaşam modelini yazdı. Bu modeli yaşamın tüm katmanlarında, atomdan evrenin yapısına kadar, Tekil Sistem ile açıkladı. Yaşamda onbir yönü gösteren Yaşam Pusulasını geliştirdi. Yaşamı, şimdiye kadar olan doğu (5 Element) ve batı (4 Element) teorilerinden farklı olarak, kendi geliştirdiği ve yarattığı 9 Element Teorisiyle açıkladı. 5. Boyut olan Enerji Boyutu’nu Eternity Model altında yeni bir tanımlamayla ele aldı. Akupunktur ve terapi alanında kendi geliştirdiği Elementer Terapi yönteminin yaratıcısı ve uygulayıcısıdır.

I53A4317 2.jpg
Contact
bottom of page